Oposicions per a Policía Local a Catalunya

Cursos per preparar les oposicions a policia local a Catalunya

Si vius a Catalunya i estàs interessat en unir-te a la policia local en Maestralia tens l'oportunitat de poder fer una formació per poder aprovar les oposicions de policia local a Catalunya i tenir una plaça fixa i estable.

Les oposicions de policia local de Catalunya són una bona oportunitat perquè normalment l'Ajuntament convoca places cada any. Si realitzes aquest curs podràs realitzar activitats de manera pràctica perquè puguis ocupar una de les places de policia local. Les proves són similars a les de qualsevol comunitat autònoma o municipi, hauràs de superar les proves d'ortografia, examen psicotècnic, proves de coneixement, etc.

Policía Municipal de Cataluña

Policía Municipal de Cataluña

Supera con éxito las pruebas para ingresar en la Policía Municipal de Cataluña
Policía Foral de Navarra

Policía Foral de Navarra

Supera las pruebas para ingresar en la Policía Foral de Navarra

Prepara les oposicions a Policia Local i aconsegueix la teva plaça a Catalunya

Pots aconseguir la teva plaça de policia local estudiant de la manera més còmoda amb aquests cursos de preparació a les oposicions de policia local a Catalunya. Tindràs accés a formacions que t'ajudaran a superar les proves d'accés per poder optar a policia local. Si sempre has volgut ajudar a la ciutadania i vetllar pel compliment de les lleis, podràs dedicar-te professionalment a això en qualsevol dels llocs que s'ofereixen en cada convocatòria. Els cursos tenen els temaris completament actualitzats i adaptats a la següent convocatòria.

Gràcies a les formacions podràs augmentar de forma significativa les opcions de poder aprovar l'oposició i aconseguir una plaça fixa en la policia local de Catalunya. D'aquesta manera podràs gaudir de multitud de beneficis com ara: gran estabilitat laboral, un bon sou i la possibilitat de conciliar la teva vida privada amb dies lliures, excedències, etc.

En Maestralia tens diferents cursos de preparació per poder aconseguir la teva plaça de policia local a Catalunya. A més són cursos que s'adapten a les teves necessitats perquè puguis fer de la manera més còmoda. Aquests cursos estan dirigits a persones que ja compten amb experiència i a persones que comencen de zero.

Requisits Previs

Aquest curs està adreçat a persones que resideixin a Catalunya, per poder assistir a les classes presencials.

Els requisits per presentar-te a les oposicions de Policia Municipal de Catalunya són els següents:

 • Tenir la nacionalitat espanyola
 • Tenir entre 18 anys i 35 anys.
 • Disposar de el títol de Batxillerat o equivalent.
 • Tenir unes condicions físiques acceptables per a la policia local.
 • Tenir una alçada de al menys 1,70 m en homes i d'1,65 m en dones
 • Estar en possessió de l'permís B i A2

Proves

Les proves es divideixen en diversos tipus:

Proves físiques:


Les proves físiques poden ser diferents depenent de la província o comunitat autònoma. Hi proves comunes en totes les províncies com són les proves de resistència i velocitat però algunes poden diverses com són les de natació, salts, etc.

Les proves físiques a la Comunitat de Catalunya són les següents:

 • Cursa de velocitat de 50 metres.
 • Salt de longitud en parat.
 • Prova d'abdominals en 30 segons.
 • Cursa de resistència de 1000 metres.
 • Llançament de pilota medicinal (3 kg).
 • Salt vertical.

Proves de coneixements:


Examen de coneixements tipus test.
Supòsits i casos pràctics
Prova psicotècnica:
perfil psicològic
aptituds cognitives

Places i convocatòria

Per a les convocatòries de policia local a Catalunya de 2021 es planeja que obrin 250 places a Barcelona segons el DOGC núm 8314 de 2021.01.13 amb data 2021.01.13

Temari

 • Estructura i contingut de la Constitució espanyola.
 • Poder judicial i deures fonamentals de la persona en la Constitució.
 • Organització de l'Estat en comunitats autònomes, províncies i municipis.
 • Concepte de dret.
 • Origen i característiques de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat de Catalunya.
 • Administració de la policia local i entitats que la comprenen.
 • Organització de l'ajuntament de Catalunya i els seus diferents òrgans.
 • Coordinació de la policia local amb la Comunitat de Catalunya.
 • Conèixer la jerarquia dels diferents comandaments de la policia local.
 • Organització i estructura entre els policies locals.
 • Normes de circulació i requisits complementaris per circular respecte a altres conductors de la via pública.
 • Delictes i faltes contra la seguretat viària.
 • Conèixer els diferents tipus d'accidents de trànsit.
 • Reglament i normes sobre els senyals de trànsit.
 • Classes i tipus de multes al municipi.
 • Concepte i efectes de les diferents taxes d'alcohol i proves per detectar substàncies prohibides.
 • Funcions de la policia local al servei públic.
 • Procediments penals.
 • Aplicació d'ordenances de la Policia Local de Catalunya.
 • Causes i efectes de la marginació. Estat actual de la migració.
 • La influència de la droga a la nostra societat.
 • Concepte de seguretat i les diferències de seguretat individual i col·lectiva.
 • Funcions i competències de la Policia Local de Catalunya.
 • Concepte d'igualtat de gènere. Estudi dels diferents tipus de gènere.
 • Model policial espanyol: policia autonòmica, local, protecció civil i seguretat ciutadana.
 • Prevenció i seguretat de riscos laborals.
 • Coneixement del municipi i els seus diferents barris i districtes.