Oposiciones a Policía local en Galicia

Cursos para preparar las oposiciones a policía local en Galicia

Se vives en Galicia e estás interesado en unirte á policía local de Maestralia, tes a oportunidade de adestrar para poder pasar os exames da policía local en Galicia e ter unha posición fixa e estable.

As competicións de policía local de Galicia son unha boa oportunidade porque normalmente o Concello convoca prazas cada ano. Se realizas este curso poderás realizar actividades dun xeito práctico para poder ocupar un dos postos de policía local. As probas son similares ás de calquera comunidade autónoma ou municipio, debes superar as probas de ortografía, exame psicotécnico, probas de coñecemento, etc.

Bombero Forestal

Bombero Forestal

Aprueba las oposiciones para Bombero Forestal con esta formación online y presencial.
Policía Nacional (Escala Básica)

Policía Nacional (Escala Básica)

Trabaja como Policía Nacional con este curso online y seguimiento personalizado
Cuerpo Nacional de Policía (Escala Ejecutiva)

Cuerpo Nacional de Policía (Escala Ejecutiva)

Supera las pruebas para ingresar en el Cuerpo Nacional de Policía

Prepara as oposicións á Policía Local e obtén a túa praza en Galicia

Podes obter a túa posición de policía local estudando do xeito máis cómodo con estes cursos de preparación para exames de policía local en Galicia. Terás acceso a un adestramento que che axudará a aprobar as probas de acceso para optar á policía local. Se sempre quixo axudar aos cidadáns e garantir o cumprimento das leis, pode dedicarse profesionalmente a ela en calquera dos postos que se ofrecen en cada convocatoria. Os cursos teñen o programa completamente actualizado e adaptado á seguinte convocatoria.

Grazas á formación poderás aumentar significativamente as opcións de poder aprobar a oposición e obter un posto permanente na policía local de Galicia. Deste xeito poderás gozar de multitude de beneficios como: gran estabilidade laboral, un bo salario e a posibilidade de conciliar a túa vida privada con días libres, excedencia, etc.

En Maestralia tes diferentes cursos de preparación para conseguir o teu posto de policía local en Galicia. Tamén son cursos adaptados ás túas necesidades para que os poidas facer do xeito máis cómodo. Estes cursos están dirixidos a persoas que xa teñen experiencia e a persoas que comezan de cero.

Requisitos previos

Os requisitos para presentarse aos exames da Policía Municipal de Galicia son os seguintes:

 • Ter nacionalidade española
 • Ter entre 18 e 35 anos.
 • Ter un título de Bacharelato ou equivalente.
 • Ter condicións físicas aceptables para a policía local.
 • Estar en posesión do permiso B e A2

Probas

As probas divídense en varios tipos:

Probas físicas:

As probas físicas poden ser diferentes segundo a provincia ou a comunidade autónoma. Hai probas comúns en todas as provincias, como probas de resistencia e velocidade, pero algunhas poden ser varias como natación, saltos, etc.

As probas físicas na Comunidade de Galicia son as seguintes:

 • Carreira (50m)
 • Pull-ups (homes) ou suspensión con barra (mulleres)
 • Salto horizontal
 • Carreira de resistencia (1000 metros)
 • Natación (25 metros)

Probas de coñecemento:

Proba de coñecemento de elección múltiple.
Supostos e casos prácticos
Proba psicotécnica:
Perfil psicolóxico
Habilidades cognitivas

Prazas e chamada

Para as convocatorias de policía local en Galicia en 2021, está previsto abrir 104 prazas. Segundo o DOG no 65 do 08/04/2021 do 29/05/2020

Temary

 • Estrutura e contido da Constitución Española.
 • Poder xudicial e deberes fundamentais da persoa na Constitución.
 • Organización do Estado en comunidades autónomas, provincias e municipios.
 • Concepto de lei.
 • Orixe e características do Estatuto de autonomía da Comunidade de Galicia.
 • Administración da policía local e das entidades que a integran.
 • Organización do concello de Galicia e dos seus diferentes organismos.
 • Coordinación da policía local coa Comunidade de Galicia.
 • Coñecer a xerarquía dos distintos mandos da policía local.
 • Organización e estrutura entre a policía local.
 • Normas da estrada e requisitos complementarios para a condución con respecto a outros condutores na vía pública.
 • Delitos e delitos contra a seguridade viaria.
 • Coñecer os distintos tipos de accidentes de tráfico.
 • Normativa e normas sobre sinais de tráfico.
 • Clases e tipos de multas no municipio.
 • Concepto e efectos dos diferentes índices de alcol e probas de substancias prohibidas.
 • Funcións da policía local na función pública.
 • Procedemento penal.
 • Aplicación de ordenanzas da Policía Local de Galicia.
 • Causas e efectos da marxinación. Estado actual da migración.
 • A influencia das drogas na nosa sociedade.
 • Concepto de seguridade e diferenzas de seguridade individuais e colectivas.
 • Funcións e poderes da Policía Local de Galicia.
 • Concepto de igualdade de xénero. Estudo dos distintos tipos de xénero.
 • Modelo de policía español: policía rexional e local, protección civil e seguridade cidadá.
 • Prevención e seguridade de riscos laborais.
 • Coñecemento do municipio e dos seus distintos barrios e distritos.